Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet MIEN5205C

MIEN5205C là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp quản lý L2 cung cấp 5 cổng 10/100M, tùy chọn 1/2 cổng quang và 3/4 cổng Ethernet và 2 cổng dữ liệu RS232/485.