Switch công nghiệp L2 2 cổng RS232/485 MIEN5205C

Switch công nghiệp quản lý L2 MIEN5205C cung cấp 5 cổng 10/100M, tùy chọn 1/2 cổng quang và 3/4 cổng Ethernet và 2 cổng dữ liệu RS232/485.