Switch công nghiệp L2 4 cổng Quang + 16 cổng Ethernet 100M MIEN6220-4F

MIEN6220-4F là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp cung cấp 4 cổng Quang 100M và 16 cổng Ethernet 10/100M.