Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet MIEN2024

MIEN2024 là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp không có quản lý cung cấp 24 cổng Ethernet 10/100M.