Switch công nghiệp 4 cổng Quang 4 cổng Ethernet MIEN6208-4F

MIEN6208-4F là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp quản lý L2 cung cấp 4 cổng Quang 100M và 4 cổng Ethernet 10/100M.