Switch công nghiệp L3 8 cổng Combo + 20 cổng SFP MISCOM8028GX-4XGF-16GF-8GC

Switch công nghiệp MISCOM8028GX-4XGF-16GF-8GC cung cấp 4 SFP+ 10G + 16 cổng SFP 1G + 8 cổng combo SFP/RJ45.