Switch công nghiệp 28 cổng quang MISCOM8028GX-4XGF-16GF-8GC

Switch công nghiệp MISCOM8028GX-4XGF-16GF-8GC cung cấp 4 cổng Quang Uplink 10G + 16 cổng quang SFP 1G + 8 cổng combo SFP/RJ45 (8 cổng Ethernet Giga + 8 cổng quang SFP Giga).