Switch công nghiệp L2 4 cổng Combo + 24 cổng Ethernet 100M MISCOM7028-4GC-AD220

Switch công nghiệp L2 MISCOM7028-4GC-AD220 cung cấp 4 cổng Combo SFP/RJ45 Gigabit + 24 cổng Ethernet 10/100M