Switch công nghiệp L3 4 cổng SFP + 16 cổng Ethernet Giga MISCOM8020G-4GF-16GT

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp quản lý L3 MISCOM8020G-4GF-16GT-AD220 gồm 4 cổng Quang SFP + 16 cổng Ethernet Gigabit.