Switch công nghiệp 2 cổng Quang 16 cổng Ethernet MIEN6218-2F

MIEN6218-2F là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp quản lý L2 cung cấp 2 cổng Quang 100M và 16 cổng Ethernet 10/100M.