Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 8 cổng Ethernet 100M MIEN2210

Switch công nghiệp MIEN2210 cung cấp 2 cổng Quang SC/FC/ST 100M + 8 cổng Ethernet 10/100M (hoặc 8 cổng Quang + 2 cổng Ethernet).