Switch công nghiệp 24 cổng Quang hoặc 24 Ethernet 100M MIEN3024

Switch công nghiệp MIEN3024 cung cấp 24 cổng 100M tùy chọn tối đa 24 cổng Ethernet 10/100M hoặc 24 cổng Quang SC/FC/ST 100M.