Switch công nghiệp L3 4 cổng SFP + 24 cổng 100M Quang/FE MISCOM8028-4GF

Switch công nghiệp MISCOM8028-4GF cung cấp tùy chọn 4 cổng Quang Uplink Gigabit và 24 cổng Ethernet hoặc 24 cổng Quang 10/100M .