Switch công nghiệp 28 cổng MISCOM8028-4GF

Switch công nghiệp MISCOM8028-4GF cung cấp tùy chọn 4 cổng Quang Uplink Gigabit và 24 cổng Ethernet hoặc 24 cổng Quang 10/100M .