Switch công nghiệp 4 cổng 2.5G + 2 cổng SFP+ 10G IGS-6325-4T2X

Switch công nghiệp IGS-6325-4T2X cung cấp 4 cổng Ethernet 2.5GBASE-T và 2 cổng quang SFP+ 10GBASE-X.