Switch công nghiệp 6 cổng Ethernet 100M ONV-IPS31064

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp ONV-IPS31064 cung cấp 6 cổng Giga Ethernet 10/100M.