Switch công nghiệp 6 cổng Ethernet Gigabit ONV-IPS33064

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp ONV-IPS33064 cung cấp 6 cổng Giga Ethernet 10/100/1000M.