Switch công nghiệp 8 cổng Quang SFP + 8 cổng Ethernet Gigabit IES7116G-8GS

IES7116G-8GS là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý L2, gồm 8 cổng Ethernet 10/100/1000M + 8 cổng Quang SFP Gigabit.