Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 8 cổng SFP TSN-6325-8T4S4X

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp TSN-6325-8T4S4X  cung cấp 8 cổng Ethernet 10/100/1000T và 8 cổng quang SFP 1/10G.