Switch công nghiệp 8 cổng GE + 4 cổng SFP IGS-5225-8T2S2X

Switch công nghiệp IGS-5225-8T2S2X cung cấp 8 cổng Giga Ethernet 10/100/1000BASE-T và 2 cổng SFP 1G/2.5G + 2 cổng SFP+ 10G..