Switch công nghiệp L2 2 cổng SFP+ +4 cổng SFP + 8 cổng GE MISCOM7214G-2XGF-4GF-8GT

Switch công nghiệp MISCOM7214G-2XGF-4GF-8GT cung cấp 2 cổng Quang SFP+ 10G + 4 cổng SFP Gigabit + 8 cổng Giga Ethernet,