Switch công nghiệp L2 2 cổng SFP + 8 cổng GE MISCOM7210G-2GF-8GT

Switch công nghiệp MISCOM7210G-2GF-8GT cung cấp 2 cổng Quang SFP Gigabit + 8 cổng Giga Ethernet.