Switch công nghiệp L2 24 cổng Quang hoặc 24 cổng Ethernet MISCOM7028-4GF

Switch công nghiệp MISCOM7028-4GF cung cấp 4 cổng quang SFP Gigabit và 24 cổng 10/100M tùy chọn cổng Quang hoặc cổng Ethernet.