Switch công nghiệp 1 cổng Quang SFP + 2 cổng Giga Ethernet ONV-IPS33032F

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp ONV-IPS33032F cung cấp 1 cổng Quang SFP 1000M và 2 cổng Giga Ethernet 10/100/100M.