Switch công nghiệp 10G 4 cổng Ethernet + 1 cổng SFP+ IGS-6325-5X1T

Switch công nghiệp 10G IGS-6325-5X1T cung cấp 4 cổng Ethernet 10G BASE-T và 1 cổng quang SFP+ 10GBASE-X.