Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng Quang Gigabit

XPTN-9000-65-1GX4GT-X là thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp cung cấp 4 cổng Ethernet 10/100/1000Mbps và 1 cổng Quang 1000Mbps.