Switch công nghiệp 4 cổng Quang + 16 cổng Ethernet 100M MIEN2220-4F

Switch công nghiệp MIEN2220-4F cung cấp 4 cổng Quang SC/FC/ST 100M + 16 cổng Ethernet 10/100M.