Switch công nghiệp 4 cổng Quang SFP + 16 cổng Ethernet Gigabit IES6320 Series

IES6320 Series là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp Managed, cung cấp 4 cổng Quang SFP Gigabit + 16 cổng Ethernet Gigabit.