Switch công nghiệp 5 cổng GE  + 1 cổng SFP IGS-501S

Switch công nghiệp Unmanaged IGS-501S cung cấp 5 cổng Ethernet Gigabit + 1 cổng Quang sFP Giga.