Switch công nghiệp IEC 61850-3 IEN-9425-SS

IEN-9425-SS Substation Certified Switches là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp chuẩn IEC 61850-3 dùng cho trạm biến áp (Substation).