Switch công nghiệp 8 cổng 100M MIEN2208

Switch công nghiệp MIEN2208 cung cấp 8 cổng 10/100M với tùy chọn 1/2/4 cổng quang và 7/6/4 cổng Quang SC/FC/ST.