Switch công nghiệp L2 2 cổng Quang + 24 cổng Ethernet 100M MISCOM6026 Series

Switch công nghiệp MISCOM6026 Series cung cấp 1 hoặc 2 cổng Quang SC/FC/ST 100M  và 24 Ethernet 10/100M.