Switch công nghiệp JHA-MIGS24

JHA-MIGS24 là thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý – managed, cung cấp 2 cổng quang SFP và 4 cổng Ethernet Gigabit.