Switch công nghiệp L2 24 cổng Quang hoặc 24 cổng Ethernet MIEN6024 Series

Switch công nghiệp MIEN6024 Series cung cấp tùy chọn lên đến 24 cổng Quang SC/FC/ST 100M hoặc 24 Ethernet 10/100M