Switch công nghiệp L2 2 cổng Quang + 24 cổng Ethernet 100M MIEN6026 Series

Switch công nghiệp MIEN6026 Series cung cấp 1 hoặc 2 cổng Quang SC/FC/ST 100M và 24 Ethernet 10/100M.