Switch công nghiệp L2 4 cổng SFP + 16 cổng GE MISCOM7020G-4GF-16GT-AD220

Switch công nghiệp MISCOM7020G-4GF-16GT-AD220 cung cấp 4 cổng quang SFP Gigabit và 16 cổng Giga Ethernet 10/100/1000M.